Η Ανδρομάχη Φαλίδα,B.Sc in Logopaedics, είναι πτυχιούχος του Queen Margaret University της Σκοτίας.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΑΛΙΔΑ