ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εργοθεραπεία

H Εργοθεραπεία αφορά την αξιολόγηση & παρέμβαση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόκληση ή χρειάζονται ενίσχυση σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

– Στην λεπτή και αδρή κίνηση
– Στον γραφοκινητικο τομέα
– Στον οπτικοκινητικό συντονισμό
– Στις δεξιότητες καθημερινής ζωής ( αυτοεξυπηρέτηση σε ντύσιμο, τουαλέτα κ.α.)
– Στην συγκέντρωση
– Στην μνήμη ( οπτική και ακουστική) 

– Σε αισθητηριακά ερεθίσματα ( π.χ. αντίδραση σε φώτα ή έντονους ήχους, στην κούνια, στο πλύσιμο δοντιών, στα αγγίγματα)
– Στον γνωστικό τομέα
– Στην οργάνωση
– Στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και της κοινωνικότητας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι δεξιότητες λεπτής κίνησης αναφέρονται στις δεξιότητες που σχετίζονται με τους μικρούς μύες του σώματος που είναι υπεύθυνοι για τις λεπτές κινήσεις. Τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν επαρκώς την ενδυνάμωση , την πλαστικότητα και τον συντονισμό των μυών αυτών προκειμένου να κατορθώνουν με επιτυχία καθημερινές ρουτίνες όπως η χρήση των εργαλείων γραφής και φαγητού καθώς και για την χρήση του ψαλιδιού.

Οι δεξιότητες αδρής κίνησης αφορούν την ισορροπία, την μεταφορά βάρους, την σταθερότητα και όλες μαζί επιτρέπουν στο παιδί να έχει μια σταθερή και συντονισμένη κίνηση στον χώρο. Η ωρίμανση του αδρού συντονισμού επιτρέπει στο παιδί να εκτελεί σύνθετες στοχοκατευθυνόμενες κινήσεις που απαιτούν ακρίβεια και διαδοχή. Τέτοιες κινήσεις είναι το κλότσημα της μπάλας, το σκαρφάλωμα, το πήδημα, το πέταγμα και πιάσιμο της μπάλας κ.ά.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά στην ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση των αισθητηριακών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο. Αντίθετα, η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης έχει ως συνέπεια τα αισθητηριακά ερεθίσματα να μην οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας και στην συμπεριφορά του ατόμου.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζεται σε τρεις βασικές αισθήσεις που είναι λιγότερο γνωστές. Στην απτική, την αιθουσαία και την ιδιοδεκτική.

Η απτική αναφέρεται στα νεύρα κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, που στέλνουν πληροφορίες στον εγκέφαλο. Το αιθουσαίο σύστημα αναφέρεται σε δομές στο έσω αυτί ( λαβύρινθος) που ανιχνεύουν την κίνηση και αλλαγές της κεφαλής, ενώ το ιδιοδεκτικό αφορά στους μύες, τις αρθρώσεις και τους τένοντες που παρέχουν στο άτομο την αντίληψη της θέσης του σώματος στον χώρο. Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι είναι:

Να δώσουμε στο παιδί αισθητηριακές πληροφορίες που βοηθούν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Να βοηθήσουμε το παιδί στο συντονισμό και έλεγχο της αισθητηριακής πληροφορίας και να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει μια πιο οργανωμένη αντίδραση στο αισθητηριακό ερέθισμα.

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες: Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες παρόλο που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, είναι πιθανόν να έχουν προβλήματα στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει αυτή τη λειτουργία, μειώνοντας την πιθανότητα σχολικής αποτυχίας.

Παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές: Οι σοβαρές δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαταραχής. Τα παιδιά με αυτισμό αναζητούν ασυνήθιστες ποσότητες συγκεκριμένων ερεθισμάτων και είναι υπερβολικά ευαίσθητα σε άλλα ερεθίσματα. Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας οδηγεί τα παιδιά αυτά σε πιο αποτελεσματική κοινωνική συναλλαγή.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Είναι η διαδικασία αντίληψης και κατανόησης των οπτικών ερεθισμάτων. Η οπτική αντίληψη επιτρέπει στο παιδί να βγάλει με ακρίβεια συμπεράσματα για το μέγεθος, το σχήμα και τις χωρικές σχέσεις των αντικειμένων.