Ψυχολογική Υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και
εφήβων, ψυχοθεραπεία καθώς επίσης και συνεδρίες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων σε αμεα
υψηλής λειτουργικότητας.